"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (કોસ્મેટીક ચેન્જીસ)
નાનું (added Category:માનવ શરીર using HotCat)
•ચરબીયુક્ત તેમજ તળેલી વસ્તુઓ નો આહાર ના લેવો જોઈએ.
•ખોરાકમાં લીલા શાકભાજી તેમજ ફળોનો વધુ માત્રામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 
[[શ્રેણી:માનવ શરીર]]