"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Committing_change_pending_since_2013
(<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>)
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
|campus = શહેરી
|affiliations = [[યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (ભારત)| યુજીસી]]
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળવેબસાઇટ]
}}
'''ગુજરાત વિદ્યાપીઠ''' [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે. જેની સ્થાપના [[મહાત્મા ગાંધી]]એ ૧૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૦માં કરી હતી. સામાન્ય રીતે ગુજરાતની જોડણીમાં હ્રસ્વ ઉ નો ઉપયોગ થાય છે પણ વિદ્યાપીઠ પોતાની જોડણી ગૂજરાત દીર્ઘ ઊ વાપરી '''ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ''' એમ કરે છે.<ref>[http://www.gujaratvidyapith.org/index.htm વિદ્યાપીઠની અધિકૃત વેબસાઈટ પરનું લખાણ જુઓ]</ref>
 
==બાહ્ય કડીઓ==
* [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળવેબસાઇટ]
 
{{સબસ્ટબ}}
૪૨,૮૩૨

edits