સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Committing_change_pending_since_2013
નાનું (added Category:વૈજ્ઞાનિક using HotCat)
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
== બાહ્ય કડીઓ ==
 
* [http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/ ભૌતિકશાસ્ત્ર વિષયમાં ઈ. સ. ૧૯૩૦ના વર્ષનો નોબેલ પુરસ્કાર] [[નોબલ ફાઉન્ડેશન]]નાની જાળસ્થળવેબસાઇટ પર
* [http://almaz.com/nobel/physics/1930a.html નોબેલ પ્રાઇઝ આંતરજાળ પર સંકલન]
* [http://path-creators.blogspot.com/ પથ રચયિતા (Path creator) - સી. વી. રામન]
૪૨,૮૫૦

edits