ઉદવાડા (તા. પારડી): આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Committing_change_pending_since_2013
નાનુંNo edit summary
નાનું Committing_change_pending_since_2013
લીટી ૪૦:
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://www.gujarattourism.com/showpage.aspx?contentid=157&webpartid=1118 ગુજરાત પ્રવાસન નિગમનાનિગમની જાળસ્થળવેબસાઇટ પર ઉદવાડા વિશે માહિતી]
{{પારડી તાલુકાના ગામ}}
{{સ્ટબ}}
૪૨,૮૭૨

edits