"મનમોહન સિંહ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Committing_change_pending_since_2013
નાનું (છેલ્લાં બે ફેરફારો ઉલટાવ્યા.)
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
== બાહ્ય કડીઓ ==
{{commons|Manmohan Singh}}
* [http://www.pmindia.nic.in/former.htm ભારતનાં પ્રધાનમંત્રીઓનું અધિકૃત જાળસ્થળવેબસાઇટ (અંગ્રેજીમાં)]
* [http://www.hindustan.org/leader/hindipm.html ઉદારીકરણના પિતા મનમોહન સિંહ]
{{ભારતના વડાપ્રધાન}}
૪૨,૮૫૦

edits