આશ્રમ રોડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ચિત્ર. સુધારાઓ.
નાનુંNo edit summary
નાનું (ચિત્ર. સુધારાઓ.)
{{coord|23.036165|72.568935|format=dms|display=title}}
[[File:Ahmedabad Town Hall.jpg|thumb|ટાઉન હોલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ]]
'''આશ્રમ રોડ''' એ [[ભારત]] દેશના [[અમદાવાદ]] શહેરમાં આવેલ મુખ્ય રોડોમાનોમાર્ગોમાંનો એક રોડ છે. આ રોડનોમાર્ગનો મોટો ભાગ [[સાબરમતી નદી]]ના પશ્ચિમ કિનારાને સમાંતર આવેલો છે. શહેરમાં આવેલી અનેક અગત્યની સંસ્થાઓના કાર્યાલય તથા અનેક સાડીની દુકાનો આ રોડમાર્ગ પર આવેલી છે.
 
આશ્રમ રોડ પર આવેલ અગત્યની ઓફિસઇમારતો અને સીમાચિહ્નસીમાચિહ્નો:
 
* [[રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા]]ની ઓફિસકાર્યાલય
* આવકવેરા ખાતાની ઓફિસ
* ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિસ
* [[સાબરમતી આશ્રમ]]
* [[ગુજરાત વિદ્યાપીઠ]]
* [[અમદાવાદ કલેક્ટર]] કાર્યાલય
* ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી
* આવકવેરા ખાતાની ઓફિસ
* એમ. જે. લાઈબ્રેરી
* ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું કાર્યાલય
* ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઇન્ડસ્ટ્રીસ
* મા. જે. પુસ્તકાલય
* ટાઉન હોલ
* [[અમદાવાદ કલેક્ટર]]
* ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો
* સ્થાનિક પરિવહન કચેરી (આર.ટી.ઓ.)
* વાડીલાલ સારાભાઈ ઓફિસકાર્યાલય
 
{{અમદાવાદ શહેર}}
 
 
 
[[Category:અમદાવાદમાં પરિવહન]]