"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિક્શનરી અને વિકિવતરણના નામ બદલ્યા
નાનું
નાનું (વિક્શનરી અને વિકિવતરણના નામ બદલ્યા)
 
{| style="width:100%; text-align:left; background:transparent;" align="center" cellpadding="4"
| align="center" | {{Click || image=Wiktionary-logo-en.png | link=wikt: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikt:|વિક્શનરીવિકિકોશ]]'''<br />મુક્ત શબ્દકોશ
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.svg | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| '''[[s:|વિકિસ્રોત]]'''<br />મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=q: | width=35px | height=41px }}
| '''[[q:|વિકિઅવતરણવિકિસૂક્તિ]]'''<br />અવતરણમુક્ત સુ-ઉક્તિ સંકલન
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=b: | width=35px | height=35px }}