લખતર રાજ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સુધારો.
નાનું (સુધારો.)
'''લખતર રાજ્ય''' બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન હાલનાં [[ગુજરાત]]માં આવેલું સલામી ન અપાનારમેળવતું રજવાડી રાજ્યરજવાડું હતું. તેનું શાસન [[ઝાલા]] વંશના સદસ્યો પાસે હતું.<ref>{{ઢાંચો:Cite book|title = Sovereignty, Power, Control: Politics in the States of Western India, 1916-1947|first = John|last = McLeod|publisher = BRILL|year = 1999૧૯૯૯|isbn = 9789004113435|url = http://books.google.co.uk/books?id=jXpzWlPpE1cC&pg=PA9|pages = 8-9}}</ref>
 
લખતરની સ્થાપના ૧૬૦૪માં થઇ હતી.<ref>http://rulers.org/indstat2.html</ref> રાજ્યના શાસકોને ઠાકુર સાહેબ ખિતાબ અપાયો હતો.
 
== શાસકો ==
* ૧૯૧૪ - ૧૯૨૪ કરણસિંહજી વજીરાજી (જ. ૧૮૪૬ - મૃ. ૧૯??)
* ૧૯૨૪ - ૧૯૪૦ બલવીરસિંહજી કરણસિંહજી
* ૨ જુલાઇ ૧૯૪૦ - ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ ઇન્દ્રસિંહજી બલવીરસિંહજી (જ. ૧૯૦૭)