"વિકિપીડિયા:પ્રયોગસ્થળ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(અખતરા)
[[સાતતાલ]]
 
'''ગામડિયો'''
'''ઘાટું લખાણ'''
 
''ગામડિયો''
''ત્રાંસું લખાણ''
 
--[[સભ્ય:ગામડિયો|ગામડિયો]] ([[સભ્યની ચર્ચા:ગામડિયો|ચર્ચા]]) ૨૦:૧૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬ (IST)