"જુલાઇ ૯" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (→‎જન્મ)
* [[સંજીવ કુમાર]] (હરિહર જેઠાલાલ જરીવાલા) - ૧૯૩૮ (અવસાન: ૬ નવેમ્બર ૧૯૮૫)
* ગુરુદત્ત ‍(વસંથકુમાર શિવશંકર પદૂકોણ) - ૧૯૩૮ ‍(અવસાન: ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૯૬૪)
 
== અવસાન ==
Anonymous user