ઉના: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
જિલ્લો બદલ્યો
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
નાનું (જિલ્લો બદલ્યો)
'''ઉના''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[જૂનાગઢગીર સોમનાથ જિલ્લો|જૂનાગઢગીર સોમનાથ જિલ્લા]]ના મહત્વના [[:શ્રેણી:ઉના તાલુકો|ઉના તાલુકા]]માં આવેલું નગર છે, જે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક પણ છે.
 
<!-- See [[Wikipedia:WikiProject Indian cities]] for details -->{{Infobox Indian Jurisdiction |
state_name = Gujarat |
state_name2 = ગુજરાત |
district = [[જૂનાગઢગીર સોમનાથ જિલ્લો|જૂનાગઢગીર સોમનાથ]] |
leader_title = |
leader_name = |