"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
તાલુકો અલગ પાડ્યો.
નાનું (સુધારાઓ. વસતી.)
નાનું (તાલુકો અલગ પાડ્યો.)
|૬,૯૭૧
|}
 
==ઉના તાલુકાનાં ગામો==
વસ્તી વાળા ૧૩૨ ગામો<ref>[http://junagadhdp.gujarat.gov.in/junagadh/taluka/unaa/index.htm ઉના તા.પં. વેબ]</ref> અને જંગલ વિસ્તાર સહિત ૨૨૦ ગામો તથા નેસડાઓ છે. આ પૈકીના મોટાભાગના ગામોની યાદી નીચે આપેલી છે.
 
{{ઉના તાલુકાનાં ગામ}}
 
== વાહનવ્યવહાર ==