"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (→‎યોજનાઓ)
તાપી નદીના તટ પ્રદેશનો વિસ્તાર લગભગ ૬૫,૧૪૫ ચો.કિમીમાં ફેલાયેલો છે. જે ભારતના ક્ષેત્રફળના ૨% જેટલો છે. તાપી નદીનો તટ પ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર (૫૧,૫૦૪ ચો.કિમી.), મધ્યપ્રદેશ (૯,૮૦૪ ચો.કિમી.) અને ગુજરાત (૩,૮૩૭ ચો.કિમી.) માં આવેલો છે.
 
તાપીનો તટ પ્રદેશ ઘણું કરીને [[મહારાષ્ટ્ર]]ના ઉત્તર અને પૂર્વના જિલ્લાઓ જેવા કે [[અમરાવતી]], [[અકોલા]], [[બુલઢાણા]], [[વાશીમ જિલ્લો|વાસીમ]], [[જલગાંવ જિલ્લો|જલગાંવ]], [[ધુલિયા જિલ્લો|ધુળે]], [[નંદરબાર જિલ્લો|નંદુરબાર]] અને [[નાસિક]] માં થઇને પસાર થાય છે. [[મધ્ય પ્રદેશ]]ના [[બેતુલ]] અને [[બુરહાનપુર]] અને [[ગુજરાત]]ના [[સુરત]] જિલ્લામાં પણ એનો તટ પ્રદેશ આવેલો છે. તાપી નદીમાં વરેલી નદીનું પાણી પણ આવે છે. તાપી નદી [[સુરત જિલ્લાનાંજિલ્લો|સુરત જિલ્લા]]<nowiki/>નાં [[ડુમસ|ડુમ્મસ]] ખાતે ખંભાતના અખાતને મળે છે.
 
== યોજનાઓ ==
તાપી નદી પર બે સિંચાઈ યોજના આવેલી છે:
 
૧. [[ઉકાઇ બંધ|ઉકાઇ]] ([[તાપી જિલ્લામાંજિલ્લો|તાપી જિલ્લા]]<nowiki/>માં)
 
૨. [[કાકરાપાર]] (સુરત જિલ્લામાં)
૫૭,૦૨૧

edits