મે ૨૬: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
* ૧૯૨૮ – એથેન્સ,[[ગ્રીસ]]માં,પ્રથમ ચલચિત્રની,જાહેર જનતા માટે રજૂઆત કરાઇ.
* ૧૯૬૯ – [[ચંદ્ર]] પર માનવ ઉતરાણ માટેની તમામ જરૂરી સામગ્રીઓની ચકાસણી પૂર્ણ કરી,આઠ દિવસની સફળતાપૂર્ણ યાત્રા કરી,'એપોલો ૧૦' યાન, [[પૃથ્વી]] પર પરત ફર્યું.
* ૨૦૦૩ – આગલા વિશ્વ કિર્તીમાનનાં ત્રણ દિવસ પછી,શેરપા 'લાક્પા ગેલુ' એ, ૧૦ કલાક,૫૬ મીનીટ માં [[એવરેસ્ટ]] સર કર્યો. [[નેપાળ]]નાં પ્રવાસન મંત્રાલયે તેજ માસનાંવર્ષનાં [[જુલાઇ]] માસમાં આ વાતની પુષ્ટી કરી.
*
 
==જન્મ==
*
૧૨,૭૪૩

edits