મુખ્ય મેનુ ખોલો

ફેરફારો

== ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓ ==
ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં કુલ ૭૫ જિલ્લાઓ આવેલા છે.
:''જુઓ'': [[ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓની યાદિ]]
 
==સંદર્ભો==
{{reflist}}