ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
No edit summary
| class2 = note
| data2 = {{{alternate_name|}}}
 
| label3 = મૂળ ઉત્પતિ સ્થાન
| class3 = note
| data3 = {{{country|}}}
| class3 = country-name
 
| label4 = ક્ષેત્ર કે રાજ્ય
| data4 = {{{region|}}}
| class4 = ક્ષેત્ર
 
| label5 = રચયિતા(ઓ)
| class5 = note
| label7 = પીરસવાનો સમય
| data7 = {{{course|}}}
 
| label8 = પીરસવાનું તાપમાન
| data8 = {{{served|}}}
 
| label9 = મુખ્ય સામગ્રી
| data9 = {{{main_ingredient|}}}
| class9 = ingredient
 
| label10 = વિવિધ રૂપો
| data10 = {{{variations|}}}
 
| label11 = અંદાજિત [[કેલેરી]]
| data11 = {{{calories|}}}
 
| label12 = અન્ય માહિતી
| data12 = {{{other|}}}
૪૩૨

edits