"વિભાગ:Lua banner/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (en:Module:Lua_banner/doc માંથી આયાત કરેલ ૩ પુનરાવર્તનો)
નાનું
 
The <var>args</var> variable should be a table containing the arguments to pass to the module. To see the different arguments that can be specified and how they affect the module output, please refer to the {{tl|lua}} template documentation.
 
== Tracking category ==
* {{clc|Lua templates with errors}}
 
<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|sandbox||
<!-- Categories go here and interwikis go in Wikidata. -->
[[Category:Modules that add a tracking category]]
 
}}</includeonly>