જાન્યુઆરી ૩૧: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (2405:204:830C:3E16:CDF1:DFB3:BD34:E365 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ...)
(→‎મહત્વની ઘટનાઓ: બનાસ ડેરી)
 
== મહત્વની ઘટનાઓ ==
* ૧૯૬૯ - [[બનાસ ડેરી]]ની સ્થાપના (સહકારી કાયદા હેઠળ 'બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંધ લિ. પાલનપુર' તરીકે નોંધણી).
*