દર્રાહ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
{{Infobox protected area
{{Infobox protected area|name=દર્રાહ&nbsp;રાષ્ટ્રીય&nbsp;ઉદ્યાન|alt_name=રાષ્ટ્રીય ચંબલ&nbsp;વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય|iucn_category=II|photo=Indian Gharial at the San Diego Zoo (2006-01-03) (headshot).jpg|map=India Rajasthan|location=[[राजस्थान|રાજસ્થાન]], {{flag|भारत}}|nearest_city=[[कोटा|કોટા]]|coords_ref=<ref>{{Cite web |url= http://protectedplanet.net/sites/Darrah_Sanctuary |title= Darrah Sanctuary |work=protectedplanet.net}}</ref>|area=૨૫૦ ચોરસ&nbsp;કિલોમીટર|established=૨૦૦૪}}'''દર્રાહ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન''' અથવા '''રાષ્ટ્રીય ચંબલ વન્યપ્રાણી અભયારણ્ય''' [[ભારત]] દેશના [[રાજસ્થાન]] રાજ્યના [[કોટા]] શહેરથી ૫૦ કિલોમીટર દૂર છે, જે [[ઘડિયાલ]] (પાતળા મોં-વાળા મગર) નિહાળવા માટે ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. અહીં જંગલી ડુક્કર, [[દિપડો|ચિત્તા]] અને [[હરણ]] પણ જોવા મળે છે. ખૂબ જ ઓછી જગ્યાએ દેખાતા દુર્લભ કરાકલ અહીં જોઈ શકાય છે.
|name=દર્રાહ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
|alt_name=રાષ્ટ્રીય ચંબલ વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય
|iucn_category=II
|photo=Indian Gharial at the San Diego Zoo (2006-01-03) (headshot).jpg
|map=India Rajasthan
|location=[[રાજસ્થાન]], {{flag|ભારત}}|nearest_city=[[કોટા]]
|coords_ref=<ref>{{Cite web |url= http://protectedplanet.net/sites/Darrah_Sanctuary |title= Darrah Sanctuary |work=protectedplanet.net}}</ref>
|area=૨૫૦ ચોરસ કિલોમીટર
|established=૨૦૦૪}}
 
{{Infobox protected area|name=દર્રાહ&nbsp;રાષ્ટ્રીય&nbsp;ઉદ્યાન|alt_name=રાષ્ટ્રીય ચંબલ&nbsp;વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય|iucn_category=II|photo=Indian Gharial at the San Diego Zoo (2006-01-03) (headshot).jpg|map=India Rajasthan|location=[[राजस्थान|રાજસ્થાન]], {{flag|भारत}}|nearest_city=[[कोटा|કોટા]]|coords_ref=<ref>{{Cite web |url= http://protectedplanet.net/sites/Darrah_Sanctuary |title= Darrah Sanctuary |work=protectedplanet.net}}</ref>|area=૨૫૦ ચોરસ&nbsp;કિલોમીટર|established=૨૦૦૪}}'''દર્રાહ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન''' અથવા '''રાષ્ટ્રીય ચંબલ વન્યપ્રાણી અભયારણ્ય''' [[ભારત]] દેશના [[રાજસ્થાન]] રાજ્યના [[કોટા]] શહેરથી ૫૦ કિલોમીટર દૂર છે, જે [[ઘડિયાલ]] (પાતળા મોં-વાળા મગર) નિહાળવા માટે ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. અહીં જંગલી ડુક્કર, [[દિપડો|ચિત્તા]] અને [[હરણ]] પણ જોવા મળે છે. ખૂબ જ ઓછી જગ્યાએ દેખાતા દુર્લભ કરાકલ અહીં જોઈ શકાય છે.
 
== સંદર્ભો ==
{{સંદર્ભયાદી}}
 
[[શ્રેણી:આઈ.યુ.સી.એન. શ્રેણી ૨]]
૫૭,૩૩૨

edits