"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (2405:204:8480:C032:4B72:4795:7198:A6E5 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:KartikMistry|KartikM...)
{| class="wikitable"
|-
| [[ભાગળ]]||[[અઠવાલાઇન્સ]] || [[ચોકબજાર, સુરત|ચોક]] || [[ચૌટાબજાર, સુરત|ચૌટાબજાર]] || [[નાણાવટ]]
|-
|[[સીટીલાઇટ]] ||[[મુગલીસરા]] ||[[વરાછા]] || [[રાંદેર]] || સૈયદપુરા
|-
| [[રામપુરા, સુરત| રામપુરા]] ||[[રૂઘનાથપુરા, સુરત| રુઘનાથપુરા]] || [[ગોપીપુરા]] || [[ઘોડદોડ રોડ, સુરત|ઘોડદોડ રોડ]] || લાલ દરવાજા
|-
| [[ભટાર રોડ]] || [[સગરામપુરા]] || [[મજુરા ગેટ]] || [[કતારગામ]] || વેડરોડ
|-
| [[અમરોલી]] ||[[નાનપુરા]] || [[અડાજણ]] || [[ઉધના]] || જહાંગીરપુરા
|-
| [[ડુમસ]] || બેગમપુરા || નાના વરાછા || વરાછા રોડ || પાલનપુર પાટિયા
|-
| હિરાબાગ || કતારગામ || ટાવર રોડ || પુણા ગામ || કાપોદ્રા
|-
| [[સુમુલ ડેરી રોડ]] || સરથાણા || મોટા વરાછા || ડિંડોલી || પિપલોદ
|}
 
૫૭,૦૨૧

edits