"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સાફ-સફાઇ. વિકિસ્ત્રોતની કડી.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (સાફ-સફાઇ. વિકિસ્ત્રોતની કડી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
== નામ ==
તાપી નદીનું ઉદ્‌ગમ સ્થાન બેતુલ જિલ્લાનું મુલતાઇ છે. મુલતાઇ શહેરનું સંસ્કૃત નામ મૂલતાપી છે. જેનો અર્થ થાય છે 'તાપીનું મૂળ'. તાપીનું પ્રાચીન નામ તાપ્તી અને સુર્યપુત્રી છે.તેને તાત પણ કહેતા
 
[[થાઇલેન્ડ]]માં આવેલી તાપી નદીનું નામ ભારતની તાપી નદી ઉપરથી ઓગષ્ટ ૧૯૧૫માં પાડવામાં આવ્યું છે.
== સંદર્ભ ==
{{Reflist}}
 
{{Wikisource|1911 Encyclopædia Britannica/Tapti}}
 
{{ગુજરાતની નદીઓ}}