"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
* [[ભૌતિક શાસ્ત્ર]]
* [[રસાયણ શાસ્ત્ર]]
* [[જીવ શાસ્ત્ર|જીવ]]
* [[ખગોળ શાસ્ત્ર|ખગોળ]]
* [[ભૂસ્તર શાસ્ત્ર|ભૂસ્તર]]
 
=== વ્યવહારુન ===
=== વ્યવહારુ વિજ્ઞાન ===
 
=== સમાન ===
=== સમાજ વિજ્ઞાન ===
 
== વૈજ્ઞાનિ ==
== વૈજ્ઞાનિકો ==
Sar
* [[વિક્રમ સારાભાઈ|વિ]]
* [[હોમી ભાભા]]
* [[જગદીશચંદ્ર બોઝ]]
 
[[શ્રેણી:વિજ્ઞાન|વિજ્ઞાન]]