"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Black hole image
નાનું (2405:204:848E:FC3A:0:0:2AE8:80B0 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 103.234.162.208 દ...)
(Black hole image)
* [[પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન|પ્રકૃતિ]](કુદરતમાં જોવા મળતી ઘટનાઓનો અભ્યાસ) ની સામે [[સમાજ વિજ્ઞાન|સમાજ]](મનુષ્યના વર્તન અને સમાજનો અભ્યાસ)
== વિજ્ઞાન ના ક્ષેત્રો ==
[[ચિત્ર:Black Hole Outflows From Centaurus A.jpg|thumb|Black hole]]
 
=== પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન ===
* [[ભૌતિક શાસ્ત્ર]]
૩૩૫

edits