ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ભાષાંતર.
નાનુંNo edit summary
નાનું (ભાષાંતર.)
[[ચિત્ર:Isaac-newton 1.jpg|thumb|આઇઝેક ન્યુટન]]
'''ગતિના નિયમો''' [[આઇઝેક ન્યુટન|સર આઇઝેક ન્યૂટને]] આપેલા. આ ત્રણેય નિયમો ગતિ વિષયક નિયમો છે. આ નિયમો ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનો પાયો છે. આ નિયમો પદાર્થનુ દળ, તેના પર લાગતો બળ, અને તેની ગતિ (વેલોસિટી) વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
આ નિયમો બોડીનુ દળ, તેના પર લાગતો બળ, અને તેની ગતી (વેલોસિટી) વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
 
==નિયમો==
ન્યુટને કુલ ત્રણ નિયમો આપ્યા. જે નીચે મુજબ છે.
 
===પહેલો નિયમ:===
પહેલો નિયમ કહે છે કે જ્યા સુધી બાહ્ય બળ( (ફોર્સ) ના લગાડવામાં આવે ત્યા સુધી જે વસ્તુ ગતિમાં હોય એ ગતિમાગતિમાં અને જે સ્થિર હોય એ સ્થિર જ રહે છે.
 
===બિજોબીજો નિયમ===
ઇનર્શિયલ રેફરેન્સ ફ્રેમમાજડત્વમાં બધા ફોર્સ નોબળનો વેક્ટરસદિશ સરવાળોએ કુલ વજન અને એક્સલેરેશનનાવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.
 
===ત્રિજોત્રીજો નિયમ===
જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તેટલુ જ બળ બીજો ષદાર્થપદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બન્નેની દિશા વિપરિત હોય છે.
 
==ઉપયોગ==