વંથલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(rv)
 
==વંથલી તાલુકાનાં ગામો==
* આખા * બાલોટ * બંધાડા * બંટીયા * બરવાળા * ભાટીયા * બોડકા * [[ધંધુસર]] * ધણફુલીયા * ડુંગરી * ગાડોઇ * [[ગાંઠીલા]] * ઘંટીયા * ઘુડવદર * કાજલીયા મોટા * કાજલીયા નાના * કાંજા ?? * કાંજડી ?? * ખોખરડા * ખોરાસા * ખુંભડી * કોયલી * લુશાળા * લુવારસર * મહોબતપુર * મેઘપુર * નગડીયા * નાંદરખી (રાણીજીવિડી) *[[ નરેડી]] * નાવડા * નવલખી * રાવણી * રાયપુર * સાંતલપુર * સેલરા * સેંદરડા * શાપુર * સોનારડી * સુખપુર * થાણાપિપળી * ટીકર-પાદરડી * ટીનમસ * ઉમટવાડા * વાડલા * વસપડા * ઝાંપોદડ
 
 
Anonymous user