"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સુધારા વધારા કરિ દિધેલ છે
(સુધારા વધારા)
(સુધારા વધારા કરિ દિધેલ છે)
{{સુધારો}}
{{sci-stub}}
[[ચિત્ર:Bohratommodel.png|thumb|307px|[[પરમાણુ]]નું [[બ્હોર પરમાણુ મૉડેલ|બ્હોર મૉડેલ]], [[વિજ્ઞાન નો ઇતિહાસ|વિજ્ઞાન ના ઇતિહાસ]]માં રજુ થયેલા અનેક વાદની જેમ [[પ્રયોગ|પ્રયોગો]] દ્વારા પ્રથમ રજુ અને પાછળથી કઇંક અંશે ખોટું સાબિત થયું હતું.]]
 
== વિજ્ઞાન ના ક્ષેત્રો ==
વિજ્ઞાનના મુખ્ય બે ક્ષેત્રો અસ્તિત્વ ધરાવે છે: (૧) નૈસર્ગિક વિજ્ઞાનો અને (૨) સામાજિક વિજ્ઞાનો. નૈસર્ગિક વિજ્ઞાનમાં [[ખગોળ શાસ્ત્ર]], [[રસાયણ શાસ્ત્ર]], [[ભૌતિક શાસ્ત્ર]], ભૂસ્તરશાસ્ત્ર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે સામાજિક વિજ્ઞાનોમાં સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, માનવનૃવંશશાસ્ત્ર, માનવશાસ્ત્ર વગેરેની ગણના થાય છે. ગણિત અને તર્કશાસ્ત્ર જેવાં શાસ્ત્રો વાસ્તવિક (એમ્પિરિકલ) હકીકતો ઉપર આધારિત ન હોવાથી તેમને ઔપચારિક (ફોર્મલ) વિજ્ઞાનો કહેવામાં આવે છે. તે જ રીતે ઈજનેરી વિજ્ઞાન, વૈદકશાસ્ત્ર (મૅડિકલ) અગેરેને વ્યવહારુ (એપ્લાઈડ) વિજ્ઞાનો ગણવામાં આવે છે. આમ, વિજ્ઞાનનું વિષયવસ્તુ અલગ અલગ હોવાથી વિજ્ઞાનની અનેક શાખા-પ્રશાખાઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે, પરંતુ આ દરેક વિષયવસ્તુનો અભ્યાસ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિય્જી થતો આવ્યો છે તેથી તે બધા વિજ્ઞાન તરીકે જ ઓળખાય છે.<ref name=patel/>
 
=== પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન ===
* [[ભૌતિક શાસ્ત્ર]]
* [[રસાયણ શાસ્ત્ર]]
* [[જીવ શાસ્ત્ર]]
* [[ખગોળ શાસ્ત્ર]]
 
== વૈજ્ઞાનિકો ==
* [[જગદીશચંદ્ર બોઝ]]
 
=== આ પણ જુઓ ===
* [[ભૌતિક શાસ્ત્ર]]
* [[રસાયણ શાસ્ત્ર]]
* [[જીવ શાસ્ત્ર]]
* [[ખગોળ શાસ્ત્ર]]
 
==સંદર્ભ==
{{reflist}}
{{sci-stub}}
[[શ્રેણી:વિજ્ઞાન|વિજ્ઞાન]]