"પ્રચક્રણ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(→‎વર્ણન: જોડણી)
(→‎વર્ણન: છબી)
 
== વર્ણન ==
[[File:Quantum projection of S onto z for spin half particles.PNG|thumb|ઈલેક્ટ્રૉન કણના પ્રચક્રણ (spin)ના મૂલ્યો|left]]
દરેક પરમાણ્વિય કણ કોણીય વેગમાન (angular momentum) ધરાવે છે જેને પ્રચક્રણ અથવા ભ્રમણ તરીકે ઓળખવામાં છે. તે માપવાનો એકમ [[પ્લાંકનો અચળાંક]] કહેવાય છે અને {{math|''ħ''}} (ઉચ્ચારણ: '''એચ-બાર''') સંજ્ઞાથી દર્શાવાય છે.