"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (Aniket એ દિશાનિર્દેશન છોડ્યા વગર પાના સુરખાબને બળા (પક્ષી) પર વાળ્યું: આ પાનાના ચર્ચાના પાના ને આધ...)
નાનું
| range_map_caption = સુરખાબનાં રહેઠાણો
}}
'''સુરખાબબળા''', કે '''હંજ''' કે ક્યારેક ભૂલથી સુરખાબ તરીકે ઓળખાતું આ પક્ષી [[ગુજરાત]]ના [[કચ્છ જિલ્લો|કચ્છ]], [[બનાસકાંઠા જિલ્લો|બનાસકાંઠા]], [[પોરબંદર જિલ્લો|પોરબંદર]] અને [[જામનગર જિલ્લો|જામનગર]] સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો જોવા મળે છે.
 
સુરખાબ ગુજરાતનુંબળાગુજરાતનું રાજ્યનું પક્ષી છે.
 
{{સબસ્ટબ}}
==સંદર્ભ==
 
[[Category:પક્ષી]]