પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
નાનુંNo edit summary
પડધરી તાલુકો [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સૌરાષ્ટ્ર]] પ્રદેશમાં આવેલા [[રાજકોટ જિલ્લો|રાજકોટ જિલ્લા]]નો મહત્વનો તાલુકો છે. [[પડધરી]] આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.
 
{{stub}} [[Category:ભૂગોળ]] [[Category:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]] [[Category:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
પડધરી તાલુકામા ૬૨ [[sixtyગામોનો two]]ગામડા આવેલાસમાવેશ થાય છે.
 
----
{{stub}}
 
{{stub}} [[Category:ભૂગોળ]] [[Category:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]] [[Category:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
[[Category:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
[[શ્રેણી:રાજકોટ જિલ્લો]]