વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Robot multiple replacements
(Undo revision 47175 by 117.198.181.146 (Talk))
નાનું (Robot multiple replacements)
* નિરક્ષરતાને લીધે [[કુટુંબનિયોજન]]ના કાર્યક્રમો પુરા સફળ થતા નથી.
 
હુ જ્યારથી સમજણો થયો ત્યારથી વસ્તી વધારાને સમસ્યાના રુપમાં જોવામાં આવે છે,પણ્ આ અબજની વસ્તી કામે લાગે તો શુ ન્ કરી શકે એ કેમ કોઇ વિચારતુ નથી.મા.શ્રી અબ્દુલ્સ્ કલામની જેવી વિચારસરણીની આજે જરુરજરૂર છે.વસ્તીનો વ્યાપ રોકી ન્ શકાય પણ ચીન ની જેમ કામ આપી શકીઍ તો આ સમસ્યા જ આશિસ બની જા
{{સ્ટબ}}
[[Category: ભારત]]
૪૨,૮૫૦

edits