"પેરિસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

શ્રેણી:ફ્રાન્સનાં શહેરો
નાનું (Dsvyasએ પૅરિસને પેરિસ પર ખસેડ્યું: ગુજરાતી લેખનમાં સામાન્યત: રેફનો ઉપયોગ થતો નથી)
(શ્રેણી:ફ્રાન્સનાં શહેરો)
[[શ્રેણી:યુરોપનાં શહેરો]]
[[શ્રેણી:રાજધાની]]
[[શ્રેણી:ફ્રાંસનાફ્રાન્સનાં શહેરો]]
૨૬

edits