મિર્ઝા બદી-ઉઝ-ઝમાન સફવી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(પાનાં "Mirza Badi-uz-Zaman Safavi" નું ભાષાંતર કરીને બનાવેલ)
 
No edit summary
{{Infobox royalty
{{Infobox royalty|name=Shah Nawaz Khan|title=[[Shah|Shahzada]] of the [[Safavid Empire]]|spouse=Nauras Banu Begum|issue=[[Dilras Banu Begum]]<br>Sakina Banu Begum<br>Mirza Muhammad Ahsan Safavi<br> Mirza Mu‘azzam Safavi<br>3 other daughters|full name=Badi-uz-Zaman Safavi|house=[[Safavid]]|father=Mirza Rustam Safavi|death_date=14 March, 1659|death_place=[[Ajmer]], [[Rajasthan]], [[India]]|place of burial=[[Ajmer Sharif]], Ajmer|religion=[[Shia Islam]]}}'''બદીઉજ્જમાન સફવી શાહનવાઝ ખાન''' (અવસાન 1659), મિર્ઝા દક્કન તરીકે પણ જાણીતા, [[ઈરાન]] (પર્શિયા)ના સફવી રાજવંશના શહેઝાદા અને [[શાહજહાં]]<nowiki/>ના મુઘલ દરબારમાં એક શક્તિશાળી ''આમિર'' હતા. તેઓ ઔરંગઝેબ અને તેમના નાના ભાઈ શહેઝાદા મુરાદ બક્ષના શ્વસુર પણ હતા.
| name =Shah Nawaz Khan
| title =[[Shah|Shahzada]] of the [[Safavid Empire]]
| image =
| caption =
| reign =
| birth_place =
| death_date =14 March, 1659
| death_place =[[Ajmer]], [[Rajasthan]], [[India]]
| spouse =Nauras Banu Begum
| issue =[[Dilras Banu Begum]]<br>Sakina Banu Begum<br>Mirza Muhammad Ahsan Safavi<br> Mirza Mu‘azzam Safavi<br>3 other daughters
| full name= Badi-uz-Zaman Safavi
| house =[[Safavid]]
| father =Mirza Rustam Safavi
| mother =
| religion =[[Shia Islam]]
| birth_date
| place of burial=[[Ajmer Sharif]], Ajmer
| date of burial =
| signature=
}}
{{Infobox royalty|name=Shah Nawaz Khan|title=[[Shah|Shahzada]] of the [[Safavid Empire]]|spouse=Nauras Banu Begum|issue=[[Dilras Banu Begum]]<br>Sakina Banu Begum<br>Mirza Muhammad Ahsan Safavi<br> Mirza Mu‘azzam Safavi<br>3 other daughters|full name=Badi-uz-Zaman Safavi|house=[[Safavid]]|father=Mirza Rustam Safavi|death_date=14 March, 1659|death_place=[[Ajmer]], [[Rajasthan]], [[India]]|place of burial=[[Ajmer Sharif]], Ajmer|religion=[[Shia Islam]]}}'''બદીઉજ્જમાન સફવી શાહનવાઝ ખાન''' (અવસાન 1659), મિર્ઝા દક્કન તરીકે પણ જાણીતા, [[ઈરાન]] (પર્શિયા)ના સફવી રાજવંશના શહેઝાદા અને [[શાહજહાં]]<nowiki/>ના મુઘલ દરબારમાં એક શક્તિશાળી ''આમિર'' હતા. તેઓ ઔરંગઝેબ અને તેમના નાના ભાઈ શહેઝાદા મુરાદ બક્ષના શ્વસુર પણ હતા.
૭૬૯

edits