મિર્ઝા બદી-ઉઝ-ઝમાન સફવી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
| reign =
| birth_place =
| death_date =14 Marchમાર્ચ , 1659
| death_place =[[Ajmerઅજમેર]], [[Rajasthanરાજસ્થાન]], [[Indiaહિન્દુસ્તાન]]
| spouse =Nauras Banu Begum
| issue =[[Dilrasદિલરાસ Banuબાનો Begumબેગમ]]<br>Sakina Banu Begum<br>Mirza Muhammad Ahsan Safavi<br> Mirza Mu‘azzam Safavi<br>3 other daughters
| full name= Badi-uz-Zaman Safavi
| house =[[Safavid]]
૭૬૯

edits