"જાક રૂસો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
'''જાક રૂસો''' (1683, જિનીવા - 1753, ઇસ્ફાહન) એક સ્વિસ ઘડીયાળ હતા. [[ફ્રાન્સ]]ના [[લૂઈ ચૌદમા]]ના હુકમ પર તેઓ 1708માં મુત્સદ્દીગીરી કાર્ય માટે [[ઇસ્ફાહન]], પર્શિયા (હવે [[ઈરાન]])માં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તેઓ પર્શિયાના [[શાહ હુસૈનનાહુસૈન]]ના ઝવેરી બન્યા જ્યારે તેમના ભાઈ આઇઝેક રૂસો (બંનેના પિતા લખનાર અને ફિલસૂફ જીન[[જાન-જાક રૂસો]] હતા) કોન્સ્ટેન્ટિનોપોલમાં (1705-1711) ઓટ્ટોમન સુલતાન અહમદ ત્રીજાના ઝવેરી અને ઘડીયાળ બન્યા.
 
જાકનું અવસાન ઇસ્ફાહનમાં જ થયું હતું, જ્યાં તેમની કબ્ર આર્મેનીયાઈ ખ્રિસ્તી કબ્રસ્તાનમાં આવેલી છે.
 
તેમના લગ્ન રેને ડી લ'એસ્તોઇલે સાથે થયા અને તેમના દીકરા જીનજાન-ફ્રાન્ચવા રૂસો અને તેમના પૌત્ર જીન બાપ્તિસ્તે રૂસો બંને પણ પર્શિયામાં મુત્સદ્દીઓ અને પ્રાચ્યવાદીઓ બન્યા.
 
==સંદર્ભો==
૭૬૯

edits