"મીઠાપુર (તા. દ્વારકા)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Okhamandal to Dwarka
({{Infobox Indian jurisdiction | type = ગામ | native_name = મીઠાપુર | s...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
નાનું (Okhamandal to Dwarka)
| state_name = ગુજરાત
| district = દેવભૂમિ દ્વારકા
| taluk_names = [[ઓખામંડળદ્વારકા તાલુકો|ઓખામંડળ]]
| latd =22.242749
| longd= 68.964994
૪૨,૮૫૦

edits