હીરણ નદી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અર્થનો અનર્થ થતો હતો, એ માટે સુધાર્યુ.
નાનું (ઇન્ફોબોક્સ. સુધારાઓ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (અર્થનો અનર્થ થતો હતો, એ માટે સુધાર્યુ.)
 
== લોકસાહિત્યમાં ==
ચારણી સાહિત્યકાર કવિ દાદે હીરણ નદીનું વિગતવાર વર્ણન કરતું એક ગીત લખ્યું છે. એ ગીતનું સ્વરાંકન [https://www.youtube.com/watch?v=ZcXP56HKX-o "હીરણ હલકારી, જોબનવાળી, નદી નખરાળી" ‍(યુટ્યુબ પર‌)]. લખ્યું છે.
 
== સંદર્ભ ==