હીરણ નદી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અર્થનો અનર્થ થતો હતો, એ માટે સુધાર્યુ.
નાનું અર્થનો અનર્થ થતો હતો, એ માટે સુધાર્યુ.
નાનું અર્થનો અનર્થ થતો હતો, એ માટે સુધાર્યુ.
લીટી ૧૩:
 
== લોકસાહિત્યમાં ==
ચારણી સાહિત્યકાર કવિ દાદે હીરણ નદીનું વિગતવાર વર્ણન કરતું એક ગીત લખ્યું છે. એ ગીતનું સ્વરાંકન આ કડી પર જઈને સાંભળી શકાશે: [https://www.youtube.com/watch?v=ZcXP56HKX-o "હીરણ હલકારી, જોબનવાળી, નદી નખરાળી" ‍(યુટ્યુબ પર‌)].
 
== સંદર્ભ ==