વિકિપીડિયા:Babel: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Undid vandalizm/vulgarizm 561045342 by RHaworth (talk)
નાનું (Reverted 1 edit by Piotr Grochowski (talk) to last revision by Addbot. (TW))
નાનું (Undid vandalizm/vulgarizm 561045342 by RHaworth (talk))
*Then finish by adding closing braces: '''<nowiki>}}</nowiki>'''
 
{{Babel|en|pl-5|gan|zh|el-1|ru-0.5|ar-0}}
{| class="userboxes" style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 248px; border: #99B3FF solid 1px; clear: right; color: #000000; "
{{Babel|en|en-5|en-4|en-3|en-2|en-1|en-0.5|en-0}}
|-
! style="background-color: inherit; text-align: center" colspan="10" | [[Wikipedia:Babel]]
|-
|{{userbox-level
| level =
| id = [[Swedish language|sv]]
| info = Den här användaren talar '''[[:Category:User sv|svenska]]''' som '''[[:Category:User sv-N|modersmål]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 5b
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-5|professional]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 4
| id = [[Norwegian language|no]]
| info = Denne brukaren/brukeren meistrar/behersker '''[[:Category:User no|norsk]]''' på '''[[:Category:User no-4|morsmålsnivå]]'''.
}}{{userbox
| border-c = #00FF00
| id = [[:Hebrew language|he]]-3
| id-c = #00FF00
| info = משתמש זה מסוגל לתרום ברמה '''[[:Category:User he-3|מתקדמת]]''' של '''[[:Category:User he|עברית]]'''.
| info-c = #90FF90
}}{{userbox-level
| level = 2
| id = [[Lithuanian language|lt]]
| info = Šis vartotojas gali prisidėti prie projekto '''[[:Category:User lt-2|vidutinio lygio]]''' '''[[:Category:User lt|lietuvių]]''' kalba.
}}{{userbox-level
| level = 1
| id = [[Spanish language|es]]
| info = Este usuario puede contribuir con un nivel '''[[:Category:User es-1|básico]]''' de '''[[:Category:User es|español]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 0
| id = [[Aragonese language|an]]
| info = Iste usuario '''no repleca''' l''''[[:Category:User an|aragonés]]''' (u el repleca con prou dificultat).
| info-s = 7.5
}}
|-
| style="background-color: inherit; text-align: center;" colspan="10" | [[:Category:Wikipedians by language|Search user languages]]
|}
{| class="userboxes" style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 248px; border: #99B3FF solid 1px; clear: right; color: #000000; "
|-
! style="background-color: inherit; text-align: center" colspan="10" | [[Wikipedia:Babel]]
|-
|
{{userbox-level
| level =
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en|native]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 5b
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-5|professional]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 4
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-4|near-native]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 3
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with an '''[[:Category:User en-3|advanced]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 2
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with an '''[[:Category:User en-2|intermediate]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 1
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-1|basic]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 0
| id = [[English language|en]]
| info = This user '''does not understand [[:Category:User en|English]]''' (or understands it with considerable difficulty).
}}
|-
| style="background-color: inherit; text-align: center;" colspan="10" | [[:Category:Wikipedians by language|Search user languages]]
|}
 
<!-- DISCLAIMERS: (1) The languages in the sample Babelbox were chosen arbitrarily. They illustrate ONLY the rules of Babelbox coding, NOT typical skills in the Wikimedia community or the outside world. (2) The ranking scale used in Babelboxes describes ONLY fluency in those languages, not the relative value of those languages to Wikimedia or the outside world. Like any real user's Babelbox, the sample lists some languages higher than others...not because those languages are inherently better, but because the sample speaker knows them better. The absence of any specific language, similarly, does not imply that it is inherently worse than the ones listed. -->
Anonymous user