વિકિપીડિયા:Babel: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Undid vandali~m 561383361 by Redrose64 (talk)
(there are no half-levels in Babel; and "This user have 1.5 level english." is poor English)
(Undid vandali~m 561383361 by Redrose64 (talk))
|-
|{{userbox-level
| level = Y
| id = [[Swedish language|sv]]
| info = Den här användaren talar '''[[:Category:User sv|svenska]]''' som '''[[:Category:User sv-NY|modersmål]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 5b5
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-5|professional]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
| info = Denne brukaren/brukeren meistrar/behersker '''[[:Category:User no|norsk]]''' på '''[[:Category:User no-4|morsmålsnivå]]'''.
}}{{userbox
| border-c = #00FF00ffffff
| id = [[:Hebrew language|he]]-3
| id-c = #00FF00ffffff
| info = משתמש זה מסוגל לתרום ברמה '''[[:Category:User he-3|מתקדמת]]''' של '''[[:Category:User he|עברית]]'''.
| info-c = #90FF90000000
}}{{userbox-level
| level = 2
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with an '''[[:Category:User en-2|intermediate]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 1.5
| id = [[English language|en]]
| info = This user have 1.5 level english.
}}{{userbox-level
| level = 1
| id = [[English language|en]]
| info = This user is able to contribute with a '''[[:Category:User en-1|basic]]''' level of '''[[:Category:User en|English]]'''.
}}{{userbox-level
| level = 0.5
| id = [[English language|en]]
| info = This user have 0.5 level english.
}}{{userbox-level
| level = 0
Anonymous user