સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

2402:8100:3982:4AC7:A011:7CE0:6178:C4D1 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 559972 પાછો વાળ્યો
(To add of what it is scientists)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(2402:8100:3982:4AC7:A011:7CE0:6178:C4D1 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 559972 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
}}
 
ભારત રત્ન '''ચંન્દ્રશેખર વેંકટ રામન''' ([[તમિલ ભાષા|તમિલ]]: சந்திரேசகர ெவங்கடராமன்) ([[નવેમ્બર ૭|૭ નવેમ્બર]] ૧૮૮૮ - [[નવેમ્બર ૨૧|૨૧ નવેમ્બર]] ૧૯૭૦) એક મહાન ભૌતિકવિજ્ઞાની હતા. પ્રકાશનો આણ્વિક ફેલાવો તથા 'રામન અસર' ({{lang-en|Raman Effect}}) માટે તેમને ૧૯૩૦માં નોબલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો.he was a raman effect and spectroscopy scientist
 
== બાળપણ ==