"ઈક્વેડોર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(→‎અર્થવ્યવસ્થા: ભાષાંતર અડધું બાકી હજુ)
== અર્થવ્યવસ્થા ==
ઈક્વાડોરની અર્થવ્યવસ્થા મુખ્યત્વે તેના તેલ સંસાધનો પર નિર્ભર છે. વિભિન્ન દેશોમાં પેટ્રોલીયમ પદાર્થોની નિકાસ કરવામાં આવે છે. અર્થવ્યવસ્થામાં અડધાથી પણ વધું આ તેલ સંશાધનોની ભાગીદારી છે. ૧૯૯૯-૨૦૦૦ દરમિયાન ઈક્વાડોરમાં ગંભીર આર્થિક કટોકટીનું નિર્માણ થયું હતું તેનાથી દેશના ઘરેલુ ઉત્પાદનોમાં ૬% જેટલી કમી આવી હતી અને સાથે સાથે ગરીબી રેખાથી નીચેની રેખામાં રહેતા લોકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો હતો. બૅંકીંગ ક્ષેત્રમાં પણ નુકસાન થયું હતું. દેશૌપર દેવાનું પ્રમાણ પણ વધી ગયું હતું. ૨૦૦૦માં રાષ્ટ્રીય કાંગ્રેસ દ્બારા ઘણા બધા પાયાગત સુધારાઓ અમલી બનાવવામાં આવ્યા જેમાં ચલણમાં કાયદાકીય રીતે અમેરીકી ડોલરને અપનાવવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો હતો. ડોલરીકરણના કારણે એ પછીના સમયમાં અર્થવ્યવસ્થામાં સકારાત્મક સુધારાનો નોંધાયા હતા. તેલની નિકાસના કારણે પણ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને વ્રુદ્ધિ મળી.
૨૦૦૨-૦૬ કીદરમિયાન અવધિ મેં અર્થવ્યસ્થાઅર્થવ્યસ્થામાં ૫.૫% કીદરથી દરવૃદ્ધિ સેથઈ બઢ઼ી,જે જોપાછળના પિછલેવર્ષોની ૨૫તુલનાએ વર્ષોંસૌથી મેંઊંચી સબસે ઊઁચી પંચપાંચ વર્ષીય દરવૃદ્ધિ થી|૨૦૦૬હતી. મેં૨૦૦૬માં ગરીબી દરદરમાં મેંપણ ભીઘટાડો ગિરાવટથયો હુઈતેમ લેકિનછતાં ફિર ભી યેતે ૩૮% તકસુધી બની રહી|રહ્યો. ૨૦૦૬ મેં૨૦૦૬માં સરકાર દ્વારા વિદેશી તેલ કંપનિયોંકંપનીઓ પરઉપર અપ્રત્યાશિત કર લગાલગાવી દિયાદેવામાં ગયાઆવ્યો જિસસેજેનાથી અમેરિકા કેસાથે સાથમુક્ત હોનેવ્યાપાર વાલીમુદ્દે [[મુક્તથનાર વ્યાપાર]]સંવાદ વાર્તાપરિણામ નિલંબિતસુધી હોપહોંચી ગયી|શક્યો ઇનનહીં. ઉપાયોં કેસ્થિતિના ચલતેકારણે વર્ષ ૨૦૦૭ મેં૨૦૦૭માં તેલ ઉત્પાદન મેં ભીઉત્પાદનમાં કમી આઈ|આવી. રાષ્ટ્રપતિ રફેલ કૌરિયા દ્વારા ઋણ ડિફ઼ૉલ્ટ કાડિફ઼ૉલ્ટનો ભય દિખાયા ગયા ઔર ઉસ ભય કો ધ્યાન મેં રખતે હુએ, ભય સે નિબટને કે લિએ દિસમ્બર ૨૦૦૮ મેં કુછ વ્યાવસાયિક બાંડ દાયિત્વોં સે મુખપ્રસ્તુત મોડ઼કરીને લિયા|ડિસેમ્બર ઉન્હોંને૨૦૦૮માં નિજી તેલ કંપનિયોં પર ભીપણ એક ઉચ્ચ અપ્રત્યાશિત રાજસ્વ કર લગાલગાવવામાં દિયાઆવ્યો ઔરઅને ઉનકે સાથકરના કિયેપ્રભાવથી હુએઆર્થિક અનુબંધોંઅસ્થિરતાની પરસ્થિતિનું પુનઃનિર્માણ વાર્તાથયું આરમ્ભઅને કરીતેનાથી તાકિરોકાણ કર કે અહક્ત પ્રભાવોં કો દૂર કિયા જા સકે|ઘટવાના ઇસસેકારણે આર્થિક અનિશ્ચિતતાવૃધ્ધિદર ઉત્પન્નપણ હુઈ;અટકી નિજીગયો નિવેશ મેં ગિરાવટ આઈ ઔર આર્થિક વિકાસ ધીમા હુઆ હૈ|હતો.
 
== અંતર્રાષ્ટ્રીય મુદ્દે ==
૨,૭૩૬

edits