"યહૂદી ધર્મ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
યહૂદી ધર્મ એ [[પયગંબર]] અને ધર્મ પુસ્તકોમાં આસ્થા ધરાવે છે. આ ધર્મ ના લોકો [[યહુદી]] તરીકે ઓળખાય્ છે. આ ધર્મ ઇશ્વરદ્વારા તેના પ્રિય [[પયગંબર મુસા]] મારફત લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો.ઘણા સંદેશાવાહકો માં માને છે,જેમાં પયગંબર મૂસા, [[પયગંબર ઈબ્રાહિમ]],પયગંબર યશાયાહ મુખ્ય છે.[[તૌરાત]]તેનુ ધર્મ પુસ્તક છે.[[સાબાથ]] ના દિવસ ને આ ધર્મ ના લોકો પર્વિત્ માને છે.આ ધર્મની માન્યતા અનુસાર મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે, જેને [[આખિરત]] કહે છે. સૃષ્ટીનો સર્વનાશ થઈ ગયા પછી [[કયામત]]નો દિવસ આવશે અને તેમાં મનુષ્યોની સાથેજગતભરનાં બુદ્ધિમાન ભેગા કરવામાં આવશે, લોકો તેમના સારા કાર્યો અને વર્તનના આધારે [[સ્વર્ગ]] કે નર્કમાં મોકલવામાં આવશે.આ યહૂદી ધર્મ ની વાતો નો [[કુરાન]] મા ઉલ્લેખકરવામાં આવ્યો છે [[શ્રેણી:ધર્મ]]
Anonymous user