"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
115.113.174.100 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2405:204:8309:2CE2:4242:E6C:506C:D37B દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
નાનું (115.113.174.100 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2405:204:8309:2CE2:4242:E6C:506C:D37B દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
=== સુરતના જાણીતા વિસ્તારો ===
[[ચિત્ર:Mini Eiffel Tower at Parle Point in Surat.jpg|thumb|સુરત શહેર ખાતે પાર્લે પોઇન્ટ વિસ્તારમાં એફીલ ટાવરની પ્રતિકૃતિ (જે હાલ હયાત નથી )]]suvali beach is now most visited place in surat.
 
{| class="wikitable"
 
== છબીઓ ==
<gallery perrow="6">
File:Vesu Skyline.jpg|વેસુ
File:Udhna Magdalla Road.jpg|ઉધના મગદલ્લા માર્ગ