"લંડન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎ભૂગોળ: કડીઓ ઉમેરી
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
(→‎ભૂગોળ: કડીઓ ઉમેરી)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
 
==ભૂગોળ==
લંડન, જેને ગ્રેટર લંડન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ઇંગ્લેન્ડના નવ પ્રદેશોમાંનું એક છે. અને શહેરનાકુલ મોટાભાગના1,583 વિસ્તારનેચોરસ આવરીકિલોમીટર લે(611 ચો માઈલ) નો કુલ વિસ્તાર ધરાવે છે.
થેમ્સ નદી શહેરને ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ બે ભાગમાં વિભાજીત કરે છે.
 
૩૪

edits