"મગર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (ઢાંચો ઉમેર્યો. જોડણી સુધારી.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
| range_map_caption = ''Crocodylus palustris'' નું વિસ્તરણ }}
 
'''મગર''' શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ '''મકર''' પરથી બનેલો મનાય છે. ભારતમાં મગરની ત્રણ પેટાજાતિઓ જોવા મળે છે. જે '''મીઠા પાણીના મગર''', '''ખારા પાણીના મગર''' અને '''[[ઘડિયાલ]]''' છે.1975 ma aa yojna start thai hati
 
==સંદર્ભ==
Anonymous user