"ભારતીય નાગરિકત્વ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
 
==ભારતિય નાગરિકતાની લાક્ષણિકતાઓ==
ભારતમા 'એકલ નાગરિકતા' છે. નાગરિકતા અંગેનાં કાયદા બનાવવાની સત્તા કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે. નાગરિકોને મુળભુત અધિકારો અને મુળભુત હકો આપવામા અવ્યા છે.<ref name=શ્રુષિ>{{cite book |last=ચલાળિયા |first=ઋષિ |dateyear=૨૦૧૬ |title=વર્લ્ડ ઈનબોક્સ જનરલ નોલેજ |location=ભાવનગર |publisher=વર્લ્ડ ઈનબોક્સ |page=૨૦૯ |isbn=}}</ref>
 
==ભારતીય નાગરિકતાની પ્રાપ્તિ==