મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(→‎સર્જન: છબી ઉમેરી)
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
| pseudonym = કાન્ત
| birth_name = મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ
| birth_date = {{birth date|df=y|18671863|11|20}}
| birth_place = ચાવંડ, બરોડા રાજ્ય, હવે અમરેલી જિલ્લો, ગુજરાત
| death_date = {{death date and age|1923|6|16|1867|11|20}}