"વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ સૂચનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
* [[Template:All system messages]]
* [[Template:Cleanup]]
* [[Template:ભારતCommons]]
* [[Template:Edit]]
* [[Template:Fairuse]]
* [[Template:Geo-stub]]
* [[Template:Gfdl]]
* [[Template:Hnote]]
* [[Template:Image source]]
* [[Template:Imdb name]]
* [[Template:Infobox Biography]]
* [[Template:Message box]]
* [[Template:No source]]
* [[Template:Nonprofit]]
* [[Template:PD]]
* [[Template:PD-US]]
* [[Template:POTD]]
* [[Template:POV]]
* [[Template:Pic]]
* [[Template:Please leave this line alone (sandbox heading)]]
* [[Template:Plugh]]
* [[Template:Potd/Day]] (and other Template:Potd/* templates).
* [[Template:Project]]
* [[Template:Sci-stub]]
* [[Template:Sectstub]]
* [[Template:Sitesupportpage]]
* [[Template:Stub]]
* [[Template:Substub]]
* [[Template:Translate]]
* [[Template:Villagepumppages]]
* [[Template:WikipediaFAQ]]
* [[Template:WikipediaFAQBottom]]
* [[Template:WikipediaTOC]]
* [[Template:Wikisource]]
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:અંગ્રેજી થી ગુજરાતી]]
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:ગુજરાતના જીલ્લાઓ ]]
* [[Template:દાન]]
* [[Template:નિશ્પક્ષતા]]
* [[Template:ભારત]]
* [[Template:બેંગ્લોર infobox]]
* [[Template:ભારત]]
* [[Template:વિકિપીડિયા ભાષા]]
* [[Template:વિકિપીડિયા બંધૂ પ્રકલ્પ]]
૩,૦૫૫

edits