"રવાંડા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (થોડા સુધારા. સંદર્ભ વિભાગ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું
'''રવાંડા''' ({{IPAc-en|r|u|ˈ|ɑː|n|d|ə|,_|-|ˈ|æ|n|-|audio=Rwanda pronunciation.ogg}}; {{lang-rw|U Rwanda}} {{IPA-rw|u.ɾɡwaː.nda||Rwanda (rw) pronunciation.ogg}}), સત્તાવાર રીતે રવાંડાનું સાર્વભૌમ (રિપબ્લીક ઑફ રવાંડા), એ મધ્ય પૂર્વ [[આફ્રિકા]] ખંડનું એક સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર છે. આફ્રિકા ખંડના સૌથી નાના દેશોમાંનો રવાંડા એક દેશ છે. આ દેશ વિષુવવૃત્તથી અમુક અક્ષાંસ દક્ષિણે આવેલો છે. તેની સીમા યુગાંડા, ટાંઝાનિતામ, બુરુન્ડી અને કોંગોના લોકશાહી સાર્વભૌમ જેવા દેશોને સ્પર્શે છે. રવાંડા આફ્રિકાના મહાન સરોવરોના ક્ષેત્રમાં આવેલું છે, તેની પૃષ્ઠભૂમી ઘણી ઊંચાઈએ આવેલી છે. તેની પશ્ચિમે પર્વતીય પ્રદેશ છે અને પૂર્વે સવાનાના મેદાનો આવેલા છે. આખા રાષ્ટ્રમાં ઘણાં તળાવો આવેલા છે. અહીંનું વાતાવરણ ઉપવિષુવવૃત્તીય થી લઈને સમષીતોષ્ણ હોય છે. અહીં બે વરસાદી અને બે સુકી ઋતુઓ હોય છે.
 
અહીંની સરેરાશ વસ્તી યુવાન છે અને આફ્રિકામાં સુૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા આ દેશમાં છે. રવાંડાના લોકો બન્યા રવાંડા નામના એકજ કુળના હોય છે, તે ના હુતુ, તુત્સી અને ત્વા એવા ત્રણ પેટા વિભાગ પડે છે. Theત્વા Twaજાતિના areલોકો aરવંડાના forest-dwellingસૌથી [[Pygmyપ્રાચીન peoples|pygmyરહેવાસીઓન people]]વંશજો descendedછે, fromતેઓ Rwanda'sજંગલમાં earliestરહેનારા inhabitants.પિગ્મી Scholarsલોકો છે. disagreeહુતુ onઅને theતુત્સી originsજાતિના ofમૂળ andઅને differencesભિન્નતા betweenસંબંધે theવિદ્વાઓ Hutuમતભેદ andધરાવે Tutsiછે; some believe differences are derived from former social [[caste]]s within a single people, while others believe the Hutu and Tutsi arrived in the country separately, and from different locations. Christianity is the largest religion in the country; the principal language is [[Kinyarwanda]], spoken by most Rwandans, with English and French serving as official languages. Rwanda has a [[presidential system]] of government. The president is [[Paul Kagame]] of the [[Rwandan Patriotic Front]] (RPF), who took office in 2000. Rwanda today has low corruption compared with neighbouring countries, although human rights organisations report suppression of opposition groups, intimidation and restrictions on freedom of speech. The country has been governed by a strict administrative hierarchy since precolonial times; there are five [[Provinces of Rwanda|provinces]] delineated by borders drawn in 2006. Rwanda is one of only two countries with a female majority in the national parliament.
 
[[Hunter gatherer]]s settled the territory in the [[Stone age|stone]] and [[iron age]]s, followed later by [[Bantu peoples]]. The population coalesced first into [[Clans of Rwanda|clans]] and then into kingdoms. The [[Kingdom of Rwanda]] dominated from the mid-eighteenth century, with the Tutsi kings conquering others militarily, centralising power and later enacting anti-Hutu policies. [[German colonial empire|Germany]] colonised Rwanda in 1884 as part of [[German East Africa]], followed by [[Belgian colonial empire|Belgium]], which invaded in 1916 during [[World War I]]. Both European nations ruled through the kings and perpetuated a pro-Tutsi policy. The Hutu population [[Rwandan Revolution|revolted]] in 1959. They massacred numerous Tutsi and ultimately established an independent, Hutu-dominated state in 1962. Following [[1973 Rwandan coup d'état|a military coup]], [[President of Rwanda|President]] [[Juvénal Habyarimana]] established a [[one-party]] [[totalitarian dictatorship]] in Rwanda and ruled for the next 21 years. The Tutsi-led [[Rwandan Patriotic Front]] launched a [[Rwandan Civil War|civil war]] in 1990. Social tensions erupted in the [[Rwandan Genocide|1994 genocide]], in which Hutu extremists ([[Hutu power]]) killed an estimated 500,000 to 1.3 million Tutsi and moderate Hutu. The RPF ended the genocide with a military victory.