"રવાંડા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
થોડા ઇન્ફોબોક્સ સુધારાઓ.
(વધુ ભાષાંતર)
નાનું (થોડા ઇન્ફોબોક્સ સુધારાઓ.)
|alt_flag=રવાંડાનો ધ્વજ: ભૂરો, પીળો અને લીલી પટ્ટીઓ અને ઉપરની પટ્ટીમાં જમણી તરફ પીળો સૂર્ય
|image_coat=Coat of arms of Rwanda.svg
|alt_coat=રવાંડાનું રાજ ચિહ્ન: મધ્ય્માં આદિવાસી સાધનો, તેની આસ પાસ આસપાસ દાંતા વાળું ચક્ર અને તેની બહાર ચોરસાકાર ગાંઠો
|symbol_type=સીલ
|national_motto="ઉબુમ્વે, ઉમુરીમો, ગુકુન્ડા ઈગીહુગુ"<br/>{{small|"એકતા, કામ, રાષ્ટ્રવાદ"}}
|established_event1=[[બેલ્જીયમ]] પાસેથી
|established_date1=૧ જુલાઈ ૧૯૬૨
|area_km2=૨૬,૩૩૮26338
|area_rank=૧૪૪મો <!-- Area rank should match [[List of countries and dependencies by area]] -->
|area_sq_mi=૧૦,૧૬૯ <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_km2=445{{sfn|National Institute of Statistics of Rwanda|2015}}
|population_density_sq_mi=1153 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank=29th૨૯
|GDP_PPP=$24.717&nbsp;billion{{sfn|IMF (II)|2017૨૦૧૭}}
|GDP_PPP_year=2017૨૦૧૭
|GDP_PPP_rank=
|GDP_PPP_per_capita=$2,090{{sfn|IMF (II)|2017૨૦૧૭}}
|GDP_PPP_per_capita_rank=
|GDP_nominal=$8.918&nbsp;billion{{sfn|IMF (II)|2017૨૦૧૭}}
|GDP_nominal_year=2017
|GDP_nominal_rank=
|GDP_nominal_per_capita=$754{{sfn|IMF (II)|2017૨૦૧૭}}
|GDP_nominal_per_capita_rank=
|Gini=51.3 <!--number only-->
|Gini_year=2010૨૦૧૦
|Gini_change=<!--increase/decrease/steady-->
|Gini_ref={{sfn|World Bank (XII)}}
|Gini_rank=
|HDI=0.498 <!--number only-->
|HDI_year=2015૨૦૧૫<!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
|HDI_change=increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI_ref=<ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf|title=2016 Human Development Report|year=૨૦૧૬|accessdate=21 March 2017|publisher=United Nations Development Programme}}</ref>
|HDI_rank=159th૧૫૯
|currency=[[Rwandanરવાન્ડન franc]]ફ્રાન્ક
|currency_code=RWF
|time_zone=[[Centralમધ્ય Africaઆફિક્રા Time|CAT]]સમય
|utc_offset=+2
|drives_on=right
|calling_code=[[+250]]૨૫૦
|cctld=[[.rw]]
|area_magnitude=1 E10
}}